Спечелени проекти

 

picture2Кратко описание на проекта

Проектът включва закупуване на софтуер и хардуер, необходими за внедряване на иновативна онлайн платформа за обучения. Разработката позволява по един иновативен, ефективен и забавен начин обучаващите се да се научат бързо и лесно да използват необходимите им софтуерни продукти, получавайки дълготрайни знания за цял живот. На база на опита като център за професионални обучения, компанията предвижда да внедри един изцяло нов продукт, таргетиран и към англоезичния пазар.

Иновацията ще помогне на специалистите да повишат качеството си на работа (напр. графичен дизайнер да използва по-пълноценно Photoshop, InDesign, Illustrator; инженер да използва по-бързо AutoCAD, Inventor, SolidWorks; служител в офис да ползва Word, Exccel, PowerPoint).

Очакваните резултати са многократно повишение на гледаемостта на уроците и последвалия положителен ефект от тях. Внедряването на платформата на глобално ниво ще повиши компютърната грамотност и ефективност на потребителите, ще оптимизира ежедневните им работни задачи и ще доведе до положителни резултати от бизнес гледна точка във всяка фирма с обучен персонал.

 

Инфорамация за проекта

Оперативна програма: Иновации и конкурентоспособностpicture1
Приоритетни оси: Технологично развитие и иновации
Наименование на процедура: Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
Код на процедура: BG16RFOP002-1.001
Наименование на проекта:Внедряване на иновативна онлайн платформа за софтуерни обучения „Aula Software e-Learning“.

С договор № BG16RFOP002-1.001-0098-C01

Обща стойност на проекта – 420 249.60лв.